Blyinfattat glas, H 205 cm, B45 cm, D 45 cm, Pris 3800 kr