Till plantering, fågelbad, eldkorg mm
pris stor 975 kr,  liten 795 kr