6 st Irish coffeglas med tillhörande sked 375 kr / 6st