Project Description

12 st vinglas , 12 st ölglas/grogg, 11 selter, 10 små likör, 10 större likörglas, 13 snapsglas
Pris 1800 kr för allt