Project Description

20-30 tal med lövprismor
5 ljuspunkter för stearin ljus
3 ljuspunkter för glödlampor
Rengjord ,ombunden , ny el
Diameter c:a 47 cm
Höjd 55 cm utan kjedja
Pris 5600